Sanering af afløbssystemer - Kærgade, Vorup

Bygherre
Vandmiljø Randers

Aftaleform
Underentreprenør

Kontraktsum
DKK 13 mio. kr.

Hovedentreprenør
Vils Entreprenør

Anlægsperiode
2020

Mængder
Tunnelering af 488 meter Ø 1800mm med åbenfront - tunnel er udført med S-kurver i R=300m.
Der er udført grundvandssænkning langs tracéet, det er udført med styret boring.