Regnvandshåndtering omkring Føtex, Bolbro

Bygherre
Vandcenter Syd

Aftaleform
Underentreprenør

Kontraktsum
DKK 14 mio. kr.

Hovedentreprenør
Aarsleff Fyn

Anlægsperiode
2020

Mængder
Tunnelering af 570 meter Ø1400mm med åbenfront.
Tunnelering er udført fra en pressegrube på midten af tunnelstrækket, udført ca. 285m til hver side derfra. Tunnel er udført med kurver i R=350m