Ledningsomlægninger, Buddingevej

Bygherre
Novafos

Aftaleform
Underentreprenør

Kontraktsum
DKK 5 mio. kr.

Hovedentreprenør
Zacho-Lind

Anlægsperiode
2020

Mængder
Tunnelering af ca. 45 meter Ø 1200mm under bro ved Buddinge Station.
Jernbanebroen er af ældre årgang med dårlige fundamenter, derfor er tunnelering udført med en lukket TBM ”slurry” metode.