Fremtidssikring med transitledning Kalundborg

Bygherre
Kalundborg Forsyning A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Kontraktsum
DKK 7,0 mio.

Anlægsperiode
2018-2019

Tunnelering

Entreprisen omfatter etablering af presse- og modtagergrube samt mikrotunnelering af 2 stk. Ø1020 mm stålforingsrør på hver 75 meter under banen i Kalundborg. Mikrotunnelering er udført i meget dårlige bundforhold, bestående af tørv og silt med grundvand til terræn.