Damhusåen - Bassinanlæg, København

Bygherre
HOFOR A/S

Aftaleform
Partnering

Kontraktsum
DKK 450,00 mio.

Konsortium
Aarsleff - Østergaard J.V. I/S

Afdeling
Anlæg & Byggeri, Fundering

Anlægsperiode
2013-2016

Mængder

 • 30.000 m³ udgravning og bortkørsel af jord
 • 10.500 m³ udstøbning af beton
 • 3.400 lbm tunneleret ledning
 • 700 tons armering
 • 1.980 stk. sekantpæle i 20-22 meters dybde, samlet borelængde på 23.760 m
 • 93 stk. ankre på mellem 12-30 m i længden
 • 720 m² spuns af typen AZ14-700-profil
 • 60 m dobbeltsidet stræk
 • 39 stk. pumpeboringer og sløjfninger heraf
 • 2 stk. boringer til grædebrønde
 • 22 stk. infiltrationsboringer
 • 28 stk. moniteringsboringer
 • 27 stk. miljø- og geotekniske boringer

Tunnelering
Åben front – metode med trykluft: 950 meter og lukket front – metode EPB: 2.450 meter

Geologien i projektområdet består øverst af 1 – 4 meter over- og fyldjord bestående af tørv, ler med lavt hummusindhold samt sand med hummus. I områder med et tykt fyldlag er der underliggende lag af postglaciale aflejringer bestående af tørv, sand og tørv / muld. Under disse postglaciale lag er der generelt senglaciale lag i form af silt, sand og grusaflejringer med en tykkelse på 1 – 4 meter. Mod nord i projektområdet er sand- og grusaflejringerne underlejret af ler, mens der i den resterende del af projektområdet findes kalksten direkte under sand- og grusaflejringer. Selve tunneleringen er udført i kalk.

Etablering af 3.400 meter Ø3000 mm tunnelledning i dybder mellem 16 og 20 meter, etablering af 5 skakte med diametre mellem 12 og 21 meter i dybder på op til 20 meter ved hjælp af sekantpæle samt udførelse af betonarbejde i skakte. Derudover etablering af kloaktilslutninger med tilhørende betonarbejde.