Tunnelering

Regnvandshåndtering omkring Føtex, Bolbro

Tunnelering af 570 meter Ø1400mm med åbenfront.

Læs Mere >>

Sanering af afløbssystemer - Kærgade, Vorup

Tunnel er udført med S-kurver i R=300m.

Læs Mere >>

Ledningsomlægninger, Buddingevej

Tunnelering af ca. 45 meter Ø 1200mm under bro ved Buddinge Station.

Læs Mere >>

Ny installationstunnel CPH Airport

Tunnel udføres med betonelementer med en egenvægt på ca. 20 ts.

Læs Mere >>

Femte Juni Plads - Skybrudsledninger

Etablering af ca. 1.200 meter tunneleret skybrudsledning Ø2000 mm i 8-10 meters dybde under Femte Juni Park

Læs Mere >>

Fremtidssikring med transitledning Kalundborg

Etablering af presse- og modtagergrube samt mikrotunnelering af 2 stk. ø1020mm stålforingsrør under banen i Kalundborg.

Læs Mere >>

Damhusåen - Bassinanlæg, København

Tunnelering med åben front – metode med trykluft: 950 meter og lukket front – metode EPB: 2.450 meter

Læs Mere >>

Separering af Strandvejsområdet I

Tunnelering af ca. 1,5 km i dim. fra Ø1200 - Ø2000 mm til afledning af overfladevand

Læs Mere >>