Hovedtracéer til Dannemare Renseanlæg, Lolland

Bygherre
Lolland Forsyning – Lolland Spildevand A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Kontraktsum
DKK 26,2 mill

Anlægsperiode
Oktober 2018 – August 2019

Mængder/specifikationer

  • Styret boring af 31.000m
  • Rørdimensioner Ø75 – Ø280 mm
  • All- terrain (klippeboring) af ca 2.000m gravitation
  • Etablering af 9 hovedpumpestationer
  • Jord- og ledningsarbejde, samt tilslutninger af lokale kloaksystemer
  • Montering af udluftningsbrønde, trykprøvning og rensning af ledninger
  • Opgravning og retablering i befæstede og ubefæstede arealer.