Sluppenvegen - Trondheim

Bygherre
Trondheim Kommune

Aftaleform
Totalentreprise

Kontraktsum
DKK 41 mio - Østergaards del DKK 21 mio

Total entreprenør
Steg Entreprenør AS

Anlægsperiode
2018-2019

Mængder

  • Tunnelering åben front med tryksat front
  • Presse- og modtagegruber i spuns
  • Kalkstabiliseringspæle ved gruber 14.000 m3
  • Tunnelering 360 meter Ø2000
  • 250 meter styret boring Ø630 mm afløbsledning
  • 170 meter styret boring Ø250 mm vandledning
  • 100 meter pilot/stålrørsgennempresning Ø813 mm

Tunnelering og styret boring er udført i vanskelige grundforhold bestående af blødt ler og kvikler i dybden på 5-10 meter. Boringerne er udført under E6 i Trondheim.

TV indslag fra NRK TV (Norge) vedr. Trondheim Se klippet her

Sluppenvegen