Ladebekken Trondheim

Bygherre

Trondheim Kommune

Aftaleform

Underentreprise - Olimb Anlegg AS

Anlægsperiode

August 2014 - september 2015

Mængde/specifikationer

Projektet omfatter ca. 1.600 meter tunnelering af Ø1600 mm med tryksat front samt ca. 200 meter Ø1400 mm. Ø1600 mm tunnelering udføres fra en pressegrube på midten af tracéet, derfra tunneleres der 2 parallel ledninger i to retninger, tunneleringen udføres med horisontal og vertikal kurver.
Ø1200 mm tunnelering udføres i forlængelse af projektet som en tilslutningsledning.