Pilotrørsboring med efterfølgende stålrørsgennempresning

Opgaven
Pilotrørsboring med efterfølgende stålrørsgennempresning under skovområde i Odense S.
Boringerne blev udført fra fælles pressegrube, med 124 meters boringen mod øst langs et skovareal og 80 meter boringen mod nord under skovarealet.

Bygherre
VandCenterSyd

Aftaleform
Underentreprenør, T.C. Anlæg

Kontraktsum
DKK 0,7 mio.

Afdeling
Stålrørsgennempresning

Anlægsperiode
Maj 2019

Mængder/specifikationer
1 x 124 meter Ø273 stålrør
1 x 80 meter Ø273 stålrør