Tirsbæk Bakker - byggemodning af ny bydel i Bredballe i Vejle N

Bygherre
Juulsbjerg Ejendomme A/S og Vejle Spildevand A/S

Aftaleform
Rammeaftale og kontraktarbejder

Kontraktsum
DKK 120.0 mio.

Afdeling
Anlæg

Anlægsperiode
2009 -

Mængder/specifikationer

  • 1300 boligenheder
  • Kloakering
  • Vejanlæg og infrastruktur
  • Lokale bassinløsninger for håndtering af regn- og drænvand

Opgaven
Etablering af vejanlæg og infrastruktur, regn- og spildevandssystem, støjvold opbygget af ca. 400.000 m3 jord og bassinanlæg for lokal håndtering af regn- og drænvand indpasset i områdets topografi.