Nyt regn- og spildevandssystem i Banevang

Bygherre
Vejle Spildevand A/S

Aftaleform
Kontrakt

Kontraktsum
DKK 13.0 mio.

Afdeling
Anlæg og gennempresning

Anlægsperiode
August 2018 - juni 2019

Mængder/specifikationer

  • 750 lbm GAB rør i dimension Ø900-1200
  • Ca. 500 m fællesledning
  • Pilotrørsboring under jernbanen
  • Spunsarbejder langs jernbanen
  • Grundvandssænkning og lednings arbejder under geologisk vanskelige forhold
  • Betonbygværker
  • Overpumpning

Opgaven
Etablering af nyt regn- og spildevandssystem i Banevang og Ved Banen samt skybrudssikring af en del af Mågevej med Ø1200 ført til Vejle Å.

Området er geoteknisk udfordrende med forekomster af sand, ler, gytje og tørv og grundvand, specielt ved og under jernbanen.

Nattedrama på jernbanedæmning blev løst til UG Læs artikel fra Vejle Amts Folkeblad den 08.12.2018