Bassinanlæg i Gårslev

Bygherre
Vejle Spildevand A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Kontraktsum
DKK 8,00 mio.

Afdeling
Anlæg

Anlægsperiode
April 2017 - Marts 2018

Mængder/specifikationer

  • 6.000 m³ udgravning og bortkørsel af jord
  • 1000 m³ underjordisk in situ støbt bassin
  • 100 m³ Pumperum – Tørt opstillet.
  • Tilsluttende ledningsarbejder op til Ø1200 betonrør
  • 100m vandløb omlagt
  • 600 m² græsarmeringssten
  • 6000 m² terrænregulering

Opgaven

Spildevand fra Gårslev pumpes til Rensningsanlæg i Brejning.
Gårslev er fortsat fælleskloakeret og der er derfor behov for etablering af et ca. 1000 m3 udligningsbassin i forbindelse med pumpestationen og transportanlægget.
På sigt skal Høll og Hvidbjerg også tilsluttes transportanlægget.