Styret underboring i samarbejde med Trigon.

Projektet startede op ved juletid sidste år og skal være afsluttet inden påske i år.

Hele projektet udføres for Frederikshavn Forsyning, hvor Trigon er hovedentreprenør.

Østergaard forestår de mange styret boringer, og Uponor leverer og svejser rørene.

For at holde den stramme tidsplan er vi startet i hver sin ende af tracéet. I den ene ende borer vores Ditch Witch JT100 og i den anden ende vores Grundodrill 28N.