Trykledning

For Vejle Spildevand er vi i gang med at bore ca. 3,5 km spildevands-trykledning i dimensionen Ø40-Ø63mm.

Trykledningen skal senere forbindes med 31 små pumpestationer, der leveres af Liqflow A/S. Disse sættes efter aftale med den enkelte lodsejer.

Har I brug for styret underboring, uanset om det er på Sjælland, Fyn eller Jylland, så kontakt afdelingsleder Jim Valentin på 2689 9749 eller jsv@oestergaardas.dk

Holtum