Ny transmissionsledning - Frederikshavn

Frederikshavn Forsyning etablerer en ny transmissionsledning. Transmissionsledningen er en ø400 mm vandledning og skal ligge mellem eksisterende ventilbygværk i Hulsig og et nyt bygværk, som skal bygges, hvor vandværket i Skagen ligger i dag.

Vandledningen etableres i en længde på ca. 10,5 km i alt, hvor hovedparten af ledningsstrækket udføres som styret underboring. Projektet udføres i perioden december 2021 til primo april 2022.

Entreprenørfirmaet Østergaard A/S udfører borearbejdet for A/S TRIGON, Frederikshavn.

Transmissionsledning, Frederikshavn