Grærup Strand - styret underboring

For grundejerforeningerne, Grærup Strand Grærup Nord Grundejerforening, Grærup Vest Grundejerforening og Grærup strand Grundejerforening, har vi netop afsluttet en boring, med itrækning af et ø250 mm SDR 11 PE rør, samlet længde ca. 420 lbm.

Boringen er udført fra sommerhusområdet ud under klitterne, som er beliggende indenfor klitfredningslinjen, med op boring på stranden.

Boringen skal anvendes som afløb for terrænnært grundvand fra sommerhusområdet.

Vi takker for samarbejdet med Grundejerforeningerne, Naturstyrelsen og Varde Kommune.

Grærup Strand