Styret boring

Opgravningsfri lægning af rør/kabler

Styret boring er en metode, der med fordel kan anvendes ved anlægning af bl.a. kabler, rør og ledninger, hvor ledningsføringen traditionelt vil kræve opgravning af eksisterende anlæg, beplantning og lignende.

Metoden gør det muligt at fremføre ledninger i dimensioner fra Ø32 mm til Ø1200 mm uden opgravning over afstande på helt op til 1500 m. Herved belastes miljø og omgivelser mindst muligt. Teknologien gør det endvidere muligt at ændre tracé og dybde under boreforløbet.

Styret boring er således perfekt ved nyanlæg af rørføring under eksisterende veje, jernbaner, beplantede arealer og sågar søer, vandløb og fjorde.

Tekniske data

 • Elektronisk styring
 • Ledningsdimensioner Ø32 – Ø1200 mm
 • PE-rør/stålrør
 • Borelængde op til 1500 m
 • Måletolerance 2-5 % af dybden
 • Faldmåling i ‰
 • Boredybde mere end 100 m

Anvendelsesområder

 • Nyanlæg af:
  • - Kabler/kabelrør
  • - Beskyttelsesrør/foringsrør
  • - Gas, dræn- og fjernvarmeledninger
  • - Kloak- og udløbsledninger
  • – Vandledning og vandindvindingsboringer, horisontalt
 • Krydsning af:
  • - Veje/jernbaner
  • - Vandløb/enge
  • - Beplantede arealer
 • På langs i vej og fortov
 • Krydsning af søer, fjorde og bælter

Fordele

 • Lav belastning af omgivelser
 • Begrænset grundvandsfølsomhed
 • Få opgravninger
 • Mulighed for ændring af tracé og dybde under boreforløbet
 • Kræver ingen presse-/modtagegruber

Kontakt os gerne for yderligere information om styret boring.

Vi er medlem af Kontrolordningen for Styret boring og gennempresning.

Se Kontrolordningens Optagelsesbevis 2020-22

Vi er certificeret til at bore ved Banedanmarks arealer.

Se vores Maskinpark

Se vores nye film, hvor du får en kort beskrivelse af Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, samt en gennemgang af processen omkring fjernvarme projektet ved Masnedsund Se filmen her

 

Skal vi løse din opgave?

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak og tilbud

TEL.: +45 7582 3455