Mikrotunnelering

Mikrotunnelering med lukket front

Ved mikrotunnelering - tunnelering med lukket front - anvendes et laserstyret borehoved til fremføring af beton-, stål- eller glasfiberrør i dimensioner op til Ø4000 mm.

Mikrotunnelering kan udføres med AVN-slurry-maskine eller EPB-maskine.

Boringen tager afsæt i en startgrube, hvorfra boret via hydraulik indpresses i materialet, mens et roterende borehoved løsriver materialet. Materialet føres efterfølgende bagud af boret og transporteres op.

Ved endt gennemboring afmonteres og fjernes borehovedet via en modtagegrube eller -brønd.

Tekniske data

 • Laserstyret borehoved
 • Beton-, stål- eller glasfiberrør dim. Ø400-Ø4000 mm
 • Stræklængde op til 1500 m afhængig af dimensioner og geologi
 • Lægningstolerance ± 15 mm
 • Presseskaft op til 1500 ton

Anvendelsesområder

 • Alternativ til traditionel rørlægning
 • Rørlægning med minimum opgravning
 • Rørlægning i belagte og trafikerede arealer m.v.
 • Kloakrenovering

 

Fordele

 • Lille lægningstolerance
 • Få opgravninger
 • Ufølsom over for grundvand/ustabil jord
 • Lille arbejdsareal
 • Minimering af trafikgener
 • Minimering af miljøgener
 • Minimering af udgifter til ledningsomlægning, forurenet jord

Kontakt os gerne for yderligere information om mikrotunnelering.

Skal vi løse din opgave?

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak og tilbud

TEL.: +45 7582 3455