Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Mikrotunnelering i Nibe

I forbindelse med separatkloakering i Nibe, skal der tunneleres 450 m Ø550 GAP rør, fordelt over 5 strækninger.

Tunneleringen bliver udført som microtunnelering, som er særdeles velegnet hvor grundvandsspejlet står højt og pladsforholdene er minimale.

Den længste tunnelering bliver 115 meter lang.

Under hele projektet er 3-5 mand fast beskæftiget.

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S