Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Kabelprojekt Ikast-Bjørnholt

Østergaard A/S har i løbet af sommeren 2014 udført 156 styrede underboringer  i forbindelse med etableringen af højspændingskabler mellem Bjørnholt nord for Silkeborg og Ikast.
Langt størstedelen af boringerne er udført, hvor der skal krydses veje, hegn og lignende. Men blandt boringerne har der også været mere krævende boringer, så som 3x350 m Ø225 med stor niveauforskel og 3x600 m Ø225 under Engesvang højmose. Et sted med vanskelige jordbundsforhold, men en god forberedelse sikrede en nem og smertefri udførsel.
Efter at højspændingskablerne er trukket i de borede rør forestår Østergaard A/S også injicering med en mudderblanding, der har en høj varmeledningsevne. Den skal sørge for at varmen fra kablerne på effektiv vis ledes ud i jorden.

Bygherre: Energinet.dk
Hovedentreprenør: Aarsleff A/S

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S