Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Separeringen af spildevand og regnvand

Østergaard A/S har i løbet af september og oktober 2014 udført pilotrørsstyrede underboringer i forbindelse med separeringen af spildevand og regnvand i Harlev vest for Aarhus.

Projektet har givet anledning til at introducere og anvende Østergaards nyudviklede combimaskine. Her er anvendt den nyeste teknologi, der sikre en høj ydelse, samt boringer med meget små afvigelser +/- 15 mm. Den største fordel findes ved, at combimaskinen udfører både pilotboring og gennempresning af stålrør.

Projektet har budt på krævende boringer i et tæt beboelsesområde, samt krydsninger af trafikerede hovedveje.

Når projektet er afsluttet, er der samlet udført ca. 410 meter med pilotrørsmetoden.

-          66 m. Ø813 Stålrør

-          65 m. Ø914 Stålrør

-          42 m. Ø250 Klikrør

-          79 m. Ø300 Klikrør

-          68 m. Ø330 Klikrør

-          65 m. Ø220 Klikrør

-          25 m. Ø220 Klikrør

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S