Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Afskæring af Hobro Renseanlæg

Entreprisesum: 21 mio.

Opgaven bestod i følgende arbejder:

Gravitationsledninger 

216 meter Ø630 regnvandsledning udført ved styret underboring med 4 ‰
216 meter Ø315 spildevandsledning udført ved styret underboring med 6 ‰
600 meter Ø500 i længerne 400 meter og 200 meter ved styret underboring. Gennemsnitsfald på 3 ‰. 

Trykledninger

Krydsning af Mariager Fjord ved styret underboring. Ved boringen blev der itrukket 755 meter 2xØ400 spildevandsledninger+1x250 brugsvand, ilagt i et Ø355 foringsrør, ved samlet itrækning. 

Styret underboring af 180 meter Ø560 spildevandsledning
Styret underboring af 180 meter Ø250 brugsvandsledning

Trykledning ilagt ved gravning: 

810 meter Ø500 spildevand i samlet grav med Ø250 brugsvand.

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S