Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Ladebekken Trondheim

I august måned 2014 startede Østergaard A/S et nyt projekt i Trondheim.

Projektet omfatter ca. 1600 meter tunnelering af Ø1600 mm med tryksat front samt ca. 200 meter Ø1400 mm. Ø1600 mm tunnelering udføres fra en pressegrube på midten af tracéet, derfra tunneleres der 2 parallel ledninger i to retninger, tunneleringen udføres med horisontal og vertikal kurver.
Ø1200 mm tunnelering udføres i forlængelse af projektet som en tilslutningsledning.

Projektet beskæftiger 9 mand, som alle kommer fra Østergaard. Projektet forventes afsluttet september 2015. 

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S