No dig > Pilotrør

Præcisionsboring med pilotrør

Pilotrørsmetoden anvendes til præcisionsføring og gennempresning af fx stålrør og PE-rør i dimensioner op til hhv. Ø1200 og Ø400 mm.

Metoden udføres i 2 faser. Først foretages en videostyret gennempresning/-styring af et pilotrør. I denne forbindelse kræves en pressegrube (min. 3 x 5 m) med en lodret bagvæg. Gruben fungerer som "stop" for den nødvendige pressekraft, der kræves for at føre pilotrøret.

I anden fase itrækkes PE-rør i modsat retning ved hjælp af pilotrøret, der trækkes tilbage til pressegruben. Alternativt kan foretages en gennempresning/-boring af stålrør i samme retning som pilotrøret.

Tekniske data

 • Stålrør dim. Ø200-Ø1200 mm (retningsstyring)
 • PE-rør Ø80-Ø400 mm (itrækning)
 • Pressegrube min. 3x5 m
 • Stræklængde maks. 100 m
 • Lægningstolerance ± 15 mm
 • Optisk retningsstyring

Anvendelsesområder

 • Gravitationsledninger
 • Krydsning af veje og baner m.v.
 • Langsgående i veje og fortove
 • Udførelse af stikledninger

Fordele

 • Ikke grundvandsfølsom
 • Konkurrencedygtig i forhold til traditionel rørlægning, hvor pladsforhold, trafikale hensyn, miljøhensyn, lægningsdybde eller belægnings-retablering er afgørende faktorer
 • Minimering af trafikgener
 • Minimering af miljøgener
 • Minimering af udgifter til ledningslægning, forurenet jord

Kontakt os gerne for yderligere information om pilotrørsmetoden.

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S