Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Firmaprofil > Certifikater etc.

Vi er i 2016 blevet miljøcertificeret efter den internationale standard ISO 14001:2015 Se certifikat

Østergaard er optaget som kvalificeret leverandør af No-Dig ydelser i Sellihcas netværk bestående af mere end 2.700 indkøbere fra 60 forsyningsselskaber i Norden Se certifikat

Vi har siden år 2000 været optaget i Kontrolordningen for styret boring og gennempresning med metoden ”styrbar boring til opgravningsfri etablering af ledninger”.

Hent Kontrolordningens folder om styret boring

Hent Kontrolordningens Optagelsesbevis 2019

Vi er ligeledes godkendt til at udføre styret boring på Banedanmarks arealer: 

Banedanmark - godkendelse
ligesom de af vore medarbejdere, som arbejder på disse projekter, har gennemført Banedanmarks ”Pas på på banen”-kursus.

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Hent certifikatet her


© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S