Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Anlæg > Jordarbejde

Østergaards anlægsafdeling udfører mange forskelligartede jordarbejder hvoraf følgende kan nævnes:

• Byggemodning
• Udgravning for byggeri
• Udgravning og etablering af byggegruber
• Etablering af jordbassiner
• Vejarbejde
• Sandpuder

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S