Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Anlæg > Forsyningsledninger

I Østergaard A/S er der tradition for at være graveaktør for installation, nyanlæg og reparation af forsyningsledninger.

Driftsopgaver

Østergaard udfører drifts- og serviceopgaver for kommune og forsyningsselskaber.
Vi råder over maskiner og mandskab, der også kan løse akutte opgaver.

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S