Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Anlæg > Bassiner

Bassinanlæg

Østergaard har inden for de seneste år udført en del bassinanlæg. På en del af projekterne har vi deltaget helt fra projektstadiet og således været med til at designe det endelige valg af bassin.

Bassinløsninger:

• Jordbassiner
• Nedgravede rørbassiner
• Rørbassiner udført ved no-dig
• In-situ støbte betonbassiner
• Elementbassiner

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S