Entreprenørfirmaet
Østergaard A/S

Sverigesvej 4
DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7582 3455
Fax: +45 7583 8114

mail@oestergaardas.dk

Anlæg > Afløb

Kloak og afløb

Østergaard har gennem årene opnået stor erfaring i udførelse af alle former for kloakanlæg og afløb. Vi har således folk med specialviden og specialudstyr til løsning af selv komplicerede rørlægningsopgaver i tætbebyggede /tæt trafikerede områder og kan i samarbejde med vor no-dig afdeling altid finde frem til den optimale løsning af opgaverne.

Trykledninger

I takt med nedlægning af mange mindre renseanlæg og ”kloakering af bebyggelse i det åbne land” har vi i de seneste år oplevet stigende efterspørgsel på installation af trykledning. Det er vores erfaring, at projekterne gerne kræver flere forskellige installationsmetoder. Vi rådgiver gerne omkring installationsmetode og kan udføre følgende:

• Traditionel gravning
• Kædegravning
• Styret boring

© Entreprenørfirmaet Østergaard A/S